Documentazioni


CodiceDocumentazioni1 PZ.50 PZ.100 PZ.
X - Ca 001
Modulo shipper's declaration
1,000,50
X - Ca 002
Modulo shipper's declaration personalizzata
1,00
X - Ca 003
Modulo shipper's declaration compilata
80,00
X - Cc 001Modulo multimodal1,000,50
X - Cc 002Modulo multimodal personalizzato1,00
X- Cc 003Modulo multimodal compilato80,00